Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny
Komendy POwiatowej Policji w nidzicy

ul. Mickiewicza 17
13-100 Nidzica
sekretariat: ( 89) 625 02 31
fax.  (89) 625 02 31
 

Naczelnik Wydziału

nadkom. Marcin Brzozowski

tel. (89) 625 02 30

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Wojciech Tyszka

tel. (89) 625 02 32