Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Kierownictwo

 Komendant Powiatowy Policji
 w nidzicy

podinsp.  Jarosław Wiśniewski


sekretariat (089) 625 02 11

 

 

I zastępca Komendanta Powiatowego  Policji
 w nidzicy