Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Kierownictwo

 Komendant Powiatowy Policji
 w nidzicy

nadkom.  Jarosław Wiśniewski

tel. (089) 625 02 10
sekretariat (089) 625 02 11

 

 

I zastępca Komendanta Powiatowego  Policji
 w nidzicy

podinsp.  Krzysztof Kunicki

tel. (089) 625 02 20
sekretariat (089) 625 02 11