skargi i wnioski - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00. 
 
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
 
ul. Mickiewicza 17
 
13-100 Nidzica
 
fax: 47 73 252 05, 47 73 252 12
 
email: komendant@nidzica.ol.policja.gov.pl
 
 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46)).

Skagi i wnioski składać można osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w NIdzicy przy ul. Mickiewicza 17, w godzinach urzędowania jednostki, ponadto moża je złożyć w formie elektronicznej na adres:

email: skargi@ol.policja.gov.pl


WAŻNE !

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46):
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Powrót na górę strony