Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy - Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
 
ul. Mickiewicza 17
13-100 Nidzica
tel. (89) 625 02 00
fax (89) 625 02 05
 
Godziny służby i pracy: 
7:30 - 15:30 
 
e-mail: komendant@nidzica.ol.policja.gov.pl