Komunikaty

Instytucje pomagające ofiarom przemocy domowej na terenie powiatu nidzickiego

Wykaz instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej na terenie powiatu nidzickiego

 

 Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

ul. Mickiewicza  17

13-100 Nidzica

tel. (89) 625-02-00

 

Sąd Rejonowy w Nidzicy

ul. Kościuszki 15

13-100 Nidzica

tel. (89) 521-59-52

 

Prokuratura Rejonowa w Nidzicy

ul. Kościuszki 28

13-100 Nidzica

tel. (89) 625-40-56

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Traugutta 13

13-100 Nidzica

tel. (89) 625-44-28

e-mail: pcprnidzica@wp.pl

 

Punkt Konsultacyjny

działąjący przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Traugutta 13

13-100 Nidzica

tel. (89) 625-44-28

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 5

13-100 Nidzica

tel. (89) 625-29-14

 

Zespół Interdyscyplinarny

działajacy przy MOPS w Nidzicy

ul. Kolejowa 5

13-100 Nidzica

tel. (89) 625-29-14

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Przasnyska 51

13-113 Janowo

tel. (89) 626-40-91

 

Zespół Interdyscyplinarny

działajacy przy GOPS w Janowie

ul. Przasnyska 51

13-113 Janowo

tel. (89) 626-40-91

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

13-111 Janowiec Kościelny 148

tel. (89) 626-20-44

 

Zespół Interdyscyplinarny

działajacy przy GOPS w Janowcu Kościelnym

13-111 Janowiec Kościelny 148

tel. (89) 626-20-44

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mazurska 3

13-124 Kozłowo

tel. (89) 626-70-35

 

Zespół Interdyscyplinarny

działajacy przy GOPS Kozłowo

ul. Mazurska 3

13-124 Kozłowo

tel. (89) 626-70-35

 

Stowarzyszenie Chorcylia "Stop chorobom cywilizacyjnym"

ul. Żeromskiego 10 A

13-100 Nidzica

e-mail: chorcylia@interia.pl

 

 

Wykazy placówek z województwa warmińsko – mazurskiego, w których osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc i wsparcie.