Komunikaty

Bezpłatny, anonimowy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w sprawie dopalaczy

Od 1 września 2015 roku przy Oddziale Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie zaczyna działać bezpłatny, anonimowy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w sprawie dopalaczy.

Oferta punktu, w którym będzie dyżurował psycholog – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, rekomendowany psychoprofilaktyk uzależnień, kierowana jest do:

  • osób używających dopalacze, chcących zerwać z nałogiem;

  • członków rodzin osób używających dopalacze;

  • wychowawców, opiekunów i innych osób chcących zwiększyć swoją wiedzę, by skutecznie pomagać użytkownikom dopalaczy.

Punkt mieści się w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 w pokoju 222 i będzie czynny w każdy wtorek od godziny 7.30 do godziny 12.30.

 

Punkt nie prowadzi konsultacji i poradnictwa telefonicznie.