Nie zwlekaj, praca w Policji czeka! - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nie zwlekaj, praca w Policji czeka!

Data publikacji 15.01.2020

Policja to praca dla ludzi z pasją, dla tych, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Policjant to zawód, który daje wiele satysfakcji ale też wiele wymaga. Jeśli uważasz, że jesteś idealnym kandydatem aby z godnością nosić policyjny mundur – nie zwlekaj i już dziś zgłoś swoją kandydaturę wstąpienia do służby w Policji.

Nie wymagamy posiadanego doświadczenia zawodowego, dajemy gwarancję stałych warunków pracy, która jest ciekawa i daje możliwości rozwoju zawodowego, prowadzimy różnorodne szkolenia, posiadamy precyzyjny system wynagrodzenia. Chcesz pracować razem z Nami? Już dziś podejmij decyzję i zostań policjantem!

Terminy przyjęć do służby w Policji na rok 2020:

27 lutego,

21 kwietnia,

13 lipca,

16 września,

5 listopada,

30 grudnia.

Służbę w Policji może pełnić:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

  • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,

  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Dodatkowo osoby objęte ewidencją wojskową powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Spełniasz powyższe wymogi? Nie czekaj, napisz podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i wypełnij kwestionariusz osobowy kandydata do służby cz. A i B. Na tym pierwszym etapie będą Ci jeszcze potrzebne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji (kserokopie – oryginały do wglądu) i książeczka wojskowa jeżeli jesteś objęty ewidencją wojskową. Weź ze sobą dowód osobisty.

Nie czekaj i już dziś zgłoś swoją kandydaturę składając wymagane dokumenty w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie mieszczącej się przy Al. Piłsudskiego 5 lub w Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy na ul. Mickiewicza 17.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej, znajdziesz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub Komendy Wojewódzkiej Policji (www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl).