Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Pion kryminalny został oceniony bardzo wysoko przez kierownictwo w Olsztynie” – tak podsumował pracę nidzickich policjantów mł. insp. Edward Szydłowski

Data publikacji 15.02.2019

Wczoraj podczas uroczystej odprawy rocznej nidziccy policjanci podsumowali swoją pracę za 2018 rok. W spotkaniu tym uczestniczył m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Olsztynie, oraz zaproszeni goście. Za wzorową pracę oraz doskonałe wyniki, nidziccy funkcjonariusze otrzymali nowy radiowóz.

O godz. 10.00 w sali Urzędu Miasta w Nidzicy odbyła się uroczysta odprawa roczna, którą poprowadził nadkom. Jarosław Wiśniewski – komendant Powiatowy Policji w Nidzicy. W odprawie tej uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Edward Szydłowski, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy mł. insp. Krzysztof Kunicki, przedstawiciele samorządów, zaprzyjaźnionych służb oraz kadra kierownicza nidzickiej jednostki.

Komendant nadkom. Jarosław Wiśniewski zaprezentował i omówił wyniki oraz osiągnięcia za ubiegły 2018 rok.

„Rok 2018 to już przeszłość, a więc nadszedł czas podsumowania tego co za nami oraz wyciągnięcia wniosków na bieżący rok, zwłaszcza, że to rok szczególny - 100-lecie powstania Policji Państwowej, a to zobowiązuje” – powiedział komendant nadkom. Jarosław Wiśniewski. W większości kategorii przestępstw nastąpił wzrost wykrywalności przy jednoczesnym spadku przestępczości kryminalnej. Komenda Powiatowa Policji została oceniona jako trzecia w garnizonie warmińsko – mazurskim jeśli chodzi o pion kryminalny. W uznaniu za uzyskane wyniki i osiągnięcia w minionym roku, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przekazał dla nidzickich policjantów oznakowany radiowóz marki Kia Ceed.

 

 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt zabezpieczonej bardzo wysokiej kwoty mienia u sprawców przestępstw. Niemała kwota, bo aż 600 tys zł, uplasował naszą komendę w czołówce garnizonu warmińsko – mazurskiego.

W dalszej części wystąpienia nadkom. Jarosław Wiśniewski zwrócił uwagę na znaczący spadek wypadków i kolizji drogowych w porównaniu do lat ubiegłych. Aż o 60 mniej kolizji odnotowano w roku ubiegłym. Warty zaznaczenia jest fakt zmniejszenia ilości osób rannych w zdarzeniach drogowym. W roku 2016 było ich 33, natomiast w 2018r. już tylko 21 osób. Niezmiernie ważną i ciągle podkreślaną rolą w społeczeństwie jest praca dzielnicowego, co jest jednym z filarów uspołeczniania działań Policji. Nidziccy dzielnicowi osiągnęli najlepszy wynik w województwie dotyczący ilości czasu poświęconego na bezpośrednim kontakcie ze społecznościami lokalnymi, rozpoznawaniu ich potrzeb, diagnozowaniu wspólnie z mieszkańcami lokalnych problemów, ustalaniu ich przyczyn oraz poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.

Plany i priorytety na 2019 r dla nidzickich policjantów to wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu nidzickiego m.in. poprzez dalsze promowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aktywny udział dzielnicowych w kontaktach ze społeczeństwem, a także kontynuowanie dobrej współpracy z przedstawicielami wszystkich lokalnych samorządów, prokuratury, sądu, służb mundurowych, innych instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie.

W kolejnej części odprawy głos zabrali starosta nidzicki, burmistrz miasta, wójtowie gmin oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb, którzy dziękując za osiągnięte wyniki, służbę i pracę nidzickich policjantów na rzecz naszego powiatu i jego mieszkańców podkreślili dobrą współpracę pomiędzy Policją a lokalnymi samorządami.

 

 

Na zakończenie odprawy głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Edward Szydłowski, który podsumował odprawę i podziękował kierownictwu jednostki i wszystkim policjantom za osiągnięte wyniki w służbie na rzecz społeczeństwa.

„Dostrzegając osiągnięcia i pracę nidzickich policjantów, chcemy nagrodzić ich trud i przekazać nowy radiowóz Kia Ceed . To ukłon w ich stronę, bo jak Państwo widzieliście na przedstawionej prezentacji, Nidzica przoduje we wszystkich rankingach. Tym samym zachęcam samorządy do wspierania dalszych wysiłków nidzickich policjantów” - powiedział mł. insp. Edward Szydłowski.

Komendant podziękował także samorządowcom za dotychczasowe ich wsparcie dla naszej Policji ale także ich pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa.