Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak prawidłowo korzystać z ciągów rowerowo - pieszych?

Data publikacji 29.11.2018

Pisaliśmy już o nowych udogodnieniach dla pieszych i rowerzystów, które pojawiły się z chwilą przebudowy głównych dróg w Nidzicy. Mowa tu oczywiście o ciągach rowerowo-pieszych. W związku z pojawiającymi się zdarzeniami drogowymi z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci przypominają podstawowe zasady korzystania z ciągów rowerowo – pieszych.

Nie tak dawno wszyscy cieszyliśmy się z ukończenia przebudowy nidzickich dróg i oddaniu ich do użytku. Dzięki tym inwestycjom wszyscy zyskaliśmy ciągi rowerowo –piesze, których najważniejszym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Niestety policyjne statystyki pokazując zupełnie coś innego. Tylko w listopadzie doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. W obu przypadkach rowerzyści w sposób nieprawidłowy korzystali z drogi.

Jednym z takich zdarzeń było potrącenie rowerzysty. 26 listopada na ulicy 1-go Maja w Nidzicy przejeżdżający przez przejście dla pieszych 75-letni rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla prawidłowo jadącego forda. W wyniku tego zdarzenia cyklista z obrażeniami głowy i ręki został przewieziony do szpitala w Nidzicy. Drugim takim zdarzeniem było potrąceni rowerzystki i przewożonego dziecka. 13 listopada na ul. Mickiewicza w Nidzicy kierująca samochodem osobowym marki Renault, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu rowerzystce przewożącej dziecko i potrąciła ich. Na szczęści skończyło się tylko na ogólnych potłuczeniach. Jak później ustalili policjanci rowerzystka w chwili zdarzenia drogowego nie korzystała ze ścieżki rowerowej.

Przepisy kodeksu drogowego nakazują rowerzyście korzystania z drogi dla rowerów lub ciągów rowerowo – pieszych jeśli są one wyznaczone na drodze. Niedopuszczalnym jest przejeżdżanie przez rowerzystów po przejściu dla pieszych . W tym przypadku rowerzysta musi zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych na druga stronę jezdni.

Wyjątkiem od takiej sytuacji jest przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów oznaczonych znakiem drogowym D-6b. Ten znak w pełni uprawnia rowerzystę do przejeżdżania w poprzek drogi, jednakże musi poruszać się po swoim wydzielonym pasie ruchu. Zatem każdy kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca oznaczony tym znakiem musi zwolnić i zachować szczególną ostrożność, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych i rowerzystów będących już na przejściu, bądź wchodzących lub wjeżdżających na nie.

 

 • przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych
  przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych
 • przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych
  przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych
 • znak D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
  znak D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

 

Musimy zmienić myślenie

Ciągi pieszo – rowerowe występują na wszystkich częściach nowobudowanych nidzickich dróg. Wspólnymi użytkownikami zatem stali się piesi i rowerzyści. Dotychczas rowerzysta musiał korzystać z drogi po której poruszały się pojazdy, a chodniku mógł jechać tylko w wyjątkowych sytuacjach. To zupełna nowość do której trzeba się przyzwyczaić.

 

 • ścieżka rowerowo - piesza
  ścieżka rowerowo - piesza
 • ścieżka rowerowo - piesza
  ścieżka rowerowo - piesza

 

Pierwszeństwo mają zawsze piesi!

Zgodnie z przepisami kodeksu drogowego kierujący rowerem korzystający z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Policjanci będą przyglądać się rowerzystom, którzy nie będą przestrzegać tego przepisu.

Patrzymy na znaki

Symbol znaku „droga dla pieszych” i „droga dla rowerów” umieszczone są na jednej tabliczce przedzielonej poziomą kreską. Oznacza to, że piesi i rowerzyści mogą korzystać z całej szerokości tak oznakowanej drogi, z uwagi na to, że nie ma odseparowanych szlaków.

Kolejny znak wygląda bardzo podobnie do poprzedniego, jednakże pionowa kreska zmienia jego znaczenie. W tym przypadku ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku.