Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień seniora pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie”

Data publikacji 29.10.2018

W ubiegły piątek w nidzickim Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyło się spotkanie seniorów z nidzickimi policjantami. W tym dniu w całej Polsce obchodzono „Dzień Senior”. Dla funkcjonariuszy było to świetna okazja aby zaangażować się w akcję profilaktyczną z zakresu bezpieczeństwa na rzecz osób starszych.

„Aktywnie i bezpiecznie” pod takim hasłem w całej Polsce odbywały się spotkania z okazji „Dnia Seniora”. W czerwcu 2018 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji, a prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli. W ramach podpisanego porozumienia policjanci zaangażowali się w akcję profilaktyczną mającą na celu edukację i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Nidziccy funkcjonariusze z tej okazji przygotowali trzy bloki tematyczne z różnych obszarów  bezpieczeństwa – najczęściej popełniane oszustwa na rzecz osób starszych, funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. O tym jak ustrzec się przed byciem ofiarą bardzo popularnej metody oszustw „na wnuczka i policjanta” ostrzegała asp. szt. Izabela Demska. Policjantka przedstawiła mechanizmu oszustw oraz kilka najważniejszych porad  o tym jak nie paś ofiara takich przestępstw. Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego asp. szt. Kazimierz Karniewski w głównej mierze skupił się na bezpieczeństwie osób pieszych, które jest jednym z priorytetowych zadań Policji. To właśnie ta grupa uczestników ruchu drogowego jest narażona na najbardziej  dolegliwe skutki zdarzeń drogowych. Pieszy nie bez powodu zwany jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Nie ma on żadnych środków ochrony osobistej, poza własnym rozsądkiem oraz  przepisami prawnymi, które nakładają na niego zarówno obowiązki jak i nadają mu określone uprawnienia. Nieznajomość podstawowych przepisów regulujących zachowania w ruchu drogowym, a także ignorowanie obowiązków nakładanych przez ustawodawcę często skutkują poważnymi sytuacjami na drogach i ulicach miast. Ostatni blok tematyczny z zakresu obsługi i funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zaprezentował dzielnicowy asp. szt. Maciej Płoski.