Działania NURD na drogach powiatu - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania NURD na drogach powiatu

Data publikacji 12.10.2018

Policjanci drogówki regularnie prowadzą działania NURD, podczas których szczególnie skupiają swoją uwagę na wykroczenia popełniane względem pieszych jak i przez pieszych. Dzisiejsze działania Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Policjanci ruchu drogowego cyklicznie skupiają swoją uwagę na relacjach między kierowcami, a pieszymi. Oczywistym jest fakt, że w przypadku potrącenia przez samochód pieszy stoi na straconej pozycji, tym bardziej zadziwia, że piesi często łamią przepisy i narażają się na niebezpieczeństwo.

Co mówią przepisy?

Kierowcy muszą pamiętać, że wykroczenia względem pieszych mogą mieć bardzo tragiczne skutki. Nieprawidłowe zachowania, które mogą realnie zagrażać bezpieczeństwu pieszych to m.in.:

  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia  pierwszeństwa pieszym
  • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych  i bezpośrednio przed nimi
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych
  • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,
  • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
  • naruszenie  zakazu rozdzielania kolumn pieszych
  • jazda wzdłuż  po chodniku lub przejściu dla pieszych
  • naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu  i na taki czas by umożliwić  pieszym swobodny dostęp  do pojazdów komunikacji  publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku
  • inne czyny, których popełnienie realnie zagraża lub zagrozić może bezpieczeństwu pieszych

Sami niechronieni uczestnicy ruchu drogowego muszą z kolei pamiętać, że oprócz praw mają także obowiązki. Receptą na bezpieczeństwo w przypadku pieszych i rowerzystów jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, respektowanie zakazów, a także - stosowanie się do zasad: ograniczonego zaufania oraz szczególnej ostrożności.

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym (art. 14 Ustawy Prawo o ruchu drogowym)  zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

(MK/TM)