Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – zachęcamy do kontaktu z Policją

Data publikacji 04.10.2018

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem są mapy zagrożeń bezpieczeństwa, dzięki którym każdy mieszkaniec naszego powiatu może sam zadbać o bezpieczeństwo, zareagować na zagrożenia, jak i podzielić się spostrzeżeniami.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu nidzickiego cieszy się bardzo dużą popularnością. Od momentu jej uruchomienia, mieszkańcy aktywnie informują policjantów o pojawiających się zagrożeniach. Dzięki takiej współpracy możemy skutecznie zadziałać nawet w sytuacji gdy danego zagrożenia bezpośrednio nie widać lub występuje co pewien czas. Z analizowanych przez koordynatorów danych wynika, że spośród ponad 200 zgłoszeń w powiecie nidzickim najczęściej dotyczyły one przekraczania dozwolonej prędkości oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz niewłaściwa infrastruktura drogowa.

Korzystanie z aplikacji jest bardzo proste. Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji i tam kliknąć w ikonę z logo Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Obsługa aplikacji została zaprojektowana w taki sposób, aby każdy mieszkaniec przez Internet mógł w szybki i anonimowy sposób zgłaszać różne problemy i reagować, kiedy widzi potencjalne zagrożenie. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą służą także funkcjonariusze. Internauci mają możliwość opatrzenia swojego zgłoszenia krótkim komentarzem oraz dodawać pliki zdjęciowe. Podczas nanoszenia zagrożenia, program umożliwia także dopisywanie oprócz daty i godziny zdarzenia, również pory dnia oraz dni tygodnia.

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Każde ze zgłoszeń jest traktowane poważnie i jest weryfikowane.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji!