Policjanci z Nidzicy zapraszają w swoje szeregi! - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Nidzicy zapraszają w swoje szeregi!

Data publikacji 06.07.2018

Lubisz pływać, a może chcesz pracować jako antyterrorysta? Jeśli jeszcze nie postanowiłeś co robić w przyszłości a chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, robić coś pożytecznego, aby Twoje obowiązki służbowe i zadania były także okazją do rozwijania zainteresowań, łączenia hobby z pracą, a także zdobywania zupełnie nowych doświadczeń - wstąp w Nasze szeregi!

Praca w policji  może być bardzo dobrym kierunkiem w wyborze przyszłej drogi życiowej.  Policjant to trudny zawód, ale dla wielu z mundurowych obowiązki służbowe i zadania jakie wykonują, są także okazją do rozwijania swoich zainteresowań. Praca w policji jest wyjątkowym powołaniem i szlachetną przygodą naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi.

Jeśli chcesz w życiu robić coś pożytecznego, czuć się potrzebny i wyjątkowy dzięki swojej profesji oraz mieć stabilną pracę - ZOSTAŃ POLICJANTEM!

Dlatego wszystkich, którzy są zainteresowani wstąpieniem do policji, a także tych, którzy dopiero się nad tym zastanawiają, zapraszamy do Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która mieści się przy Al. Piłsudskiego 5 w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy ul. Mickiewicza 17.

Obecnie trwa rekrutacja kandydatów do służby w Policji w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórkach zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na 2018 rok.

Terminy i limity przyjęć do służby w Policji na rok 2018 przedstawiają się następująco:

20 marca - 10 osób,
2 lipca - 12 osób,
24 września - 10 osób,
27 grudnia - 43 osoby.

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonać modyfikacji wyżej wskazanych terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA RÓWNIEŻ UZYSKAĆ:

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
  (www.warmińsko-mazurska.policja.gov.pl)
- w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej
  Policji w Olsztynie,
- w Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy w Zespole ds. Kadr, Szkolenia i BHP KPP w Nidzicy, tel. 89 625 02 25

Ponadto, Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie informuje o rozpoczęciu cyklu spotkań pod nazwą „Dzień Kandydata”.