Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Data publikacji 18.04.2018

Zachęcamy osoby pokrzywdzone przestępstwem, w tym, także ofiary przemocy w rodzinie do Ośrodka, ponieważ świadczona pomoc ma nie tylko wymiar prawny i psychologiczny, ale również realny, finansowy i jest kompleksowa. Co ważne tylko dzięki skutecznej pomocy interdyscyplinarnej osoby pokrzywdzone są w stanie uporać się z doznaną krzywdą.

Adresy Ośrodków województwo warmińsko – mazurskie

 1. Siedziba główna – Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskiem Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej - ul. Związku Jaszczurczego 17/101; 82-300 Elbląg;tel. (55) 642-44-25; 662-171-076; e-mail:esas_1@wp.pl

 2. Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Olsztynie – ul. Dąbrowszczaków 39 VII piętro(naprzeciw windy) 10-540 Olsztyn; tel. 692-894-540; email: opopp-olsztyn@wp.pl

 3. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Mrągowie – ul. Osiedle Mazurskie 37/2; 11-700 Mrągowo; tel. (89) 741-20-20; email: opopp-olsztyn@wp.pl

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, oferuje pomoc w zakresie:

 1. pomocy prawnej,

 2. pomoc tłumacza migowego,
 3. pomocy psychologicznej,

 4. doradztwa pierwszego kontaktu

 5. finansowanie szkoleń i kursów

 6. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

 7. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

 8.  finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem,

 9. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych

 10. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.