Nie bądź obojętny na los bezdomnych. Reaguj! - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądź obojętny na los bezdomnych. Reaguj!

Data publikacji 20.11.2017

Za nami pierwsze przymrozki i opady śniegu. Nieuchronnie nadchodzi zima, co dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, bądź w trudnej sytuacji życiowej będzie niewątpliwie trudnym okresem. Policjanci rozpoczynają działania i zwracają się z apelem, o reagowanie w sytuacjach, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy. Nasza reakcja może uratować czyjeś życie!

Każdego roku w okresie jesienno - zimowym policjanci Warmii i Mazur odnotowują przypadki zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu. By przeciwdziałać tym zdarzeniom od początku listopada policjanci rozpoczęli wzmożone działania pomocowe. Mają one na celu dotarcie do miejsc przebywania osób bezdomnych i udzielanie tym osobom niezbędnej pomocy i informacji o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach. Policjanci wspólnie z innymi służbami biorącymi udział w działaniach, między innymi funkcjonariuszami straży miejskiej, przeprowadzać będą stałe kontrole ogrodów działkowych, pustostanów, klatek schodowych, węzłów ciepłowniczych i innych miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne.

Informacje o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą być narażone na wychłodzenie organizmu, przekazywane są pracownikom socjalnym.

Skuteczność działań uzależniona jest także od aktywności mieszkańców, dlatego apelujemy o informowanie policjantów lub instytucji pomocowych o osobach, które takiej pomocy potrzebują. Telefonujmy do służb i instytucji pomocowych, gdy widzimy osoby leżące na mrozie, przebywające w okolicach dworców, siedzące dłuższy czas na ławkach w parkach, czy też zamieszkujące pustostany, kanały ciepłownicze itp. Nie przechodźmy również obojętnie obok osób, które są pod wpływem alkoholu. Osoby takie nie odczuwają niskich temperatur i są szczególnie narażeni na wychłodzenie. Każde przekazane zgłoszenie będzie natychmiast sprawdzane.

Szczególną opieką powinniśmy otoczyć również osoby z naszego otoczenia, które ze względu na swoją niepełnosprawność, podeszły wiek, nieporadność życiową lub samotność wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. O ich sytuacji można poinformować  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bądź Policję, a jeśli mamy takie możliwości osobiście możemy pomóc im w codziennych czynnościach, robiąc zakupy, donosząc lekarstwa.

Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Pamiętajmy!!!

 


Nie bądźmy obojętni na los innych. Każde zgłoszenie o siedzącym czy leżącym na mrozie człowieku może zapobiec tragedii. Informacje można przekazywać na numer alarmowy 997 lub 112.

 

Przypominamy! Na terenie powiatu nidzickiego funkcjonują następujące instytucje, udzielające wsparcia osobom bezdomnym:

1. Straż Miejskaw w Nidzicy Pl. Wolności 1, tel. 89 625-29-15. 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, tel. 89 625-29-14 czynny w godz. 07.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku.

2. Polski Czerwony Krzyż w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, tel. 89 625-31-47.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym 148, tel. 89 626-20-65 - wydawanie żywności oraz odzieży.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie ul. Nidzicka 31, tel. 89 625-08-42, lub 89 625-08-39.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie ul. Przasnyska 51, tel. 89 626-40-91.