Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Pod jednym numerem w kilku językach – uruchomiono telefon bezpieczeństwa dla turystów

Data publikacji 26.06.2017

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komenda Główna Policji oraz Polska Organizacja Turystyczna, dbając o bezpieczeństwo turystów zagranicznych przebywających w Polsce, zawarły umowę na mocy której uruchomiony został specjalny telefon bezpieczeństwa. Połączenie będzie obsługiwane w kilku językach.

Bezpieczeństwo turystów jest bardzo ważne, a turystyka jak żaden inny sektor gospodarczy jest bardzo podatna na wahania wynikające z sytuacji kryzysowych.

 

Głównym celem funkcjonowania telefonu bezpieczeństwa jest zapewnienie informacji i pomocy w nagłych sytuacjach kryzysowych.

 

Uruchomienie telefonu bezpieczeństwa to pomoc nie tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenie życia czy zdrowia, ale także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wynikającego z pewności, że w przypadku kłopotów ze zdrowiem, zaginięciem dokumentów, kradzieży itp. turysta uzyska natychmiastową pomoc lub zostanie przekierowany do odpowiednich służb. Brak znajomości języka i procedur, w przykrych dla turysty okolicznościach i poczucie zagubienia, może zaważyć w znaczący sposób na opinii o naszym kraju, mimo iż wcześniej pobyt był postrzegany jako bardzo atrakcyjny

- powiedział dr Wojciech Fedyk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

W celu połączenia się z operatorem wystarczy zadzwonić pod specjalny numer infolinii: +48 608 599 999 i + 48 22 278 77 77. Kontakt można również nawiązać pisząc e-maila na adres: cc@pot.gov.pl.

Telefon obsługiwany jest w językach: polskim, angielskim, niemieckim oraz – w sezonie 2016 – w j. hiszpańskim w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Komenda Główna Policji zapewnia osobom obsługującym telefon bezpieczeństwa możliwość bezpośredniego połączenia z centralą KGP - co ułatwia szybką komunikację z właściwymi jednostkami Policji.

Telefon bezpieczeństwa jest zintegrowany z infolinią turystyczną prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną w ramach projektu Contact Center i działa od kilku lat. Obowiązujące dotychczas w tej sprawie porozumienie wygasło, a zainteresowane Strony zdecydowały, iż inicjatywna jest bardzo ważna z punktu widzenia ruchu turystycznego, stąd decyzja o podpisaniu nowej umowy, która obowiązywać będzie do końca 2020 r.

Funkcjonowanie telefonu bezpieczeństwa podnosi, wśród turystów zagranicznych, poczucie bezpieczeństwa. Prawie połowa z nich uważa bezpieczeństwo za bardzo ważne, natomiast dla ok. 42% jest ono raczej ważne. Co więcej, zintegrowanie telefonu z infolinią turystyczną pozwala uzyskać informacje o najbliższych atrakcjach turystycznych. Telefon spełnia więc dwie funkcje: po pierwsze związany jest z niesieniem pomocy w sytuacjach kryzysowych, po drugie pełni funkcję informacyjno-promocyjną.

 

źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki